Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 04 2015

7227 ca36 420
Reposted fromerial erial viastraggler straggler
ilikepigs
3249 2625 420
Reposted fromposzum poszum viastraggler straggler
ilikepigs
8477 ea8c 420
Reposted fromhardkorwey hardkorwey viastraggler straggler
ilikepigs
1229 53af 420
6834 8959 420

Zdzislaw Beksinski

Reposted frombackground background viaciarka ciarka
0256 fcb6 420
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viakoralina koralina
ilikepigs
9043 7feb 420
Reposted fromkattrina kattrina viakoralina koralina

April 28 2015

ilikepigs
ilikepigs
Ty nawet odchodzić nie umiesz. Wracasz jak czkawka - ani Cię zapić, ani przespać.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromborn2die born2die viacrambie crambie
7347 730f 420

hirxeth:

“I don’t believe in luck. I do believe we’ve known each other since forever, though.”

I Origins (2014) dir. Mike Cahill

Reposted fromohnina ohnina viabanshe banshe
ilikepigs
0818 8e6b 420
Księżycu mojego życia. Moje słońce i gwiazdy.
Reposted fromnezavisan nezavisan viapodprzykrywka podprzykrywka
4535 288b 420
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viasunako sunako
ilikepigs
4763 eafa 420
One day
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere vianadelle nadelle
ilikepigs
8906 5ca7 420
Reposted fromrol rol viathe-devil the-devil
ilikepigs
9657 cc76 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viagug gug
3323 f0ad 420

deadlyart:

ICON
photo: Evelyn Bencicova
hair and make-up: Adam Csoka Keller
model: Anna

April 27 2015

ilikepigs
3350 2296 420
Poznań.
Reposted fromstarryeyed starryeyed viaciarka ciarka

April 20 2015

ilikepigs

"Kazali nam wierzyć, że miłość, ta prawdziwa, zjawia się tylko jeden raz w życiu i do tego zazwyczaj przed trzydziestym rokiem życia. Nie powiedziano nam, że miłość nie jest sterowana i nie przychodzi w ściśle określonym czasie. Kazali nam wierzyć, że każdy z nas jest połówką pomarańczy, że życie ma sens tylko wtedy, gdy znajdziemy tę drugą połowę. Nie powiedziano nam, że rodzimy się w całości, że nikt w naszym życiu nie zasługuje na to, by nieść na swoich barkach odpowiedzialność za dopełnienie naszych braków: rozwijamy się w sobie. Jeśli jesteśmy w dobrym towarzystwie, to jest to po prostu przyjemniejsze. Kazali nam uwierzyć w formułę 'dwa w jednym': dwoje ludzi, którzy myślą tak samo, zachowują się tak samo, że jedynie tak to działa. Nie powiedziano nam, że to ma swoją nazwę: anulowanie siebie; że jedynie osoby o własnej osobowości mogą budować zdrowe związki. Kazali nam wierzyć, że małżeństwo jest koniecznością i że pragnienia 'nie o czasie' muszą być stłumione. Wmówili nam, że piękni i szczupli są bardziej kochani, że ci, którzy uprawiają mało seksu są zacofani, a ci, którzy uprawiają go zbyt wiele nie są wiarygodni. Kazali nam wierzyć, że istnieje tylko jeden przepis na szczęście, taki sam dla wszystkich, i ci, którzy starają się go ominąć, skazani są na marginalizację. Nie powiedziano nam, że ten przepis nie działa, frustruje ludzi, alienuje ich i że istnieją inne alternatywy. Ach, nie powiedzieli nam nawet tego, że nikt nigdy nam tego nie wyjaśni. Każdy z nas odkryje to na własną rękę."

John Lennon

April 04 2015

ilikepigs
Po to się przecież podróżuje. Po dźwięki. Po obrazy. Po zapachy.
— Andrzej Stasiuk w rozmowie z Dorotą Wodecką, "Breźniew i miłość", Gazeta Wyborcza Magazyn Świąteczny, 05.09.14
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl